ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024
BẰNG KẾT QUẢ THI THPT

Thông tin cá nhân thí sinh

Hộ khẩu thường trú

Thông tin THPT hoặc tương đương

Điểm thi các môn THPT

Đăng ký nguyện vọng

File minh chứng