ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022
BẰNG KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ THPT)

Thông tin cá nhân thí sinh

Hộ khẩu thường trú
Địa chỉ báo tin

Thông tin THPT hoặc tương đương

Điểm tổng kết các môn bậc THPT

Đăng ký nguyện vọng

File minh chứng