Xét tuyển Hệ liên thông

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO                   NỘI DUNG , CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP GẮN LIỀN VỚI VỊ TRÍ VIỆC LÀM                   NHIỀU CƠ HỘI ĐI HỌC TIẾNG ANH VÀ THỰC TẬP NƯỚC NGOÀI                   ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP, KTX ĐẢM BẢO                   HỌC BỔNG LÊN ĐẾN 1 TỶ ĐỒNG VÀ NHIỀU CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ